Medlem av Finlands Revisorer rf
och Interna revisorer rf

Framsida


framsida

Revisionstjänster

  • lagstadgad revision
  • revisorns utlåtanden och intyg
  • alla bolagsformer (Ab, Kb, Öb), bostadsaktiebolag och föreningar

intern revisionstjänster

  • CIA resurs till företagens egna interna revisioner för att bistå tillfälliga / säsongartade behov