Medlem av Finlands Revisorer rf
och Interna revisorer rf

Företag


Revisionsbyrå Jan M. Toppari Ab

Verksamheten har påbörjats 2008 i Esbo. Företagets huvudsakliga verksamhetsområde är revision.  Inriktingen är ägarledda företag samt bostadsaktiebolag.

Jan Toppari

Auktoriserad GR-revisor

Auktoriserad CIA intern revisor

Ekonomie Magister från Svenska Handelshögskolan.

Revisionserfarenhet från KPMG samt intern revision från Nortel koncernen (UK). Erfarenhet av ekonomiförvaltning i bolag såsom Fortum, Konecranes och Volvo.